Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zielinie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogółne

Obecnie Szkoła podstawowa w Zielinie mieści się w zespole pałacowo-parkowym, nad którym pieczę sprawuje Wojewódzki Konserwator Zabytków - jest to budynek z 1720 roku.

Szkoła zlokalizowana jest z dala od głównej drogi (ul. Witosa) i osiedli mieszkalnych. Powstała w 1946 roku. Początkowo mieściła się w niewielkim budynku przy ul. Kościelnej. Do roku 1974 siedzibą szkoły był zabytkowy pałac (tak jest i teraz) położony w centrum parku krajobrazowego. W początku lat siedemdziesiątych obiekt szkolny uległ znacznej degradacji, do tego stopnia, że konieczne stało się wyprowadzenie do innego budynku.

W latach 1975-1992 szkoła mieściła się w innym budynku przy ul. Kościelnej, dawnej „pastorówce”. Do roku 1985 trwały prace zabezpieczające i remontowe obiektu pałacu. Nie udało się jednak prac remontowych doprowadzić nawet do półmetka. Trzeba było przerwać roboty ze względu na braki finansowe.

W 1991 roku w Zielinie zawiązał się Społeczny Komitet Odbudowy Szkoły – Pałacu. Dzięki operatywności przewodniczącego komitetu oraz zaangażowaniu środków finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, a także dotacji Rządu Kanady, możliwe było bardzo szybkie przeprowadzenie koniecznych prac remontowych i modernizacyjnych.

Na uwagę zasługuje postawa mieszkańców Zielina, którzy poddali się dobrowolnemu opodatkowaniu na rzecz odbudowy szkoły, którą to decyzję potwierdził wynik przeprowadzonego referendum lokalnego. Był to pierwszy i jeden z nielicznych tego rodzaju przypadków w kraju. Dzięki wspólnemu wysiłkowi wielu podmiotów możliwe było zakończenie wszystkich zaplanowanych prac i wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce naukowe już w 1992 roku.

1 września 1992 roku Szkoła Podstawowa w Zielinie była gospodarzem Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego. W uroczystości uczestniczyli m.in. wojewoda, parlamentarzyści, przedstawiciele Rządu RP, biskup, kurator oświaty. Dzień ten wpisał się na trwałe w historię Szkoły Podstawowej w Zielinie.

Począwszy od roku szkolnego 1992/93 Szkoła Podstawowa w Zielinie została przekształcona w pełną 8-klasową szkołę publiczną. W związku z wprowadzoną w 1999 roku reformą edukacji, szkoła podstawowa obecnie liczy 6 klas oraz oddział przedszkolny. Dodatkowo w obiekcie szkolnym w Zielinie w latach 1999-2004 ulokowano jeden ciąg klas (I, II, III) Gimnazjum Publicznego w Mieszkowicach.

W czerwcu 2002 r. Szkoła Podstawowa w Zielinie otrzymała imię Jana Pawła II oraz własny sztandar. Szkoła przyjęła także hymn i ceremoniał.