Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zielinie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Dożywianie uczniów

Informacja w sprawie możliwości korzystania przez uczniów z odpłatnego gorącego posiłku w szkole od dnia 01.09.2022 r.

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie Prawni naszych uczniów.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo oświatowe, która zacznie obowiązywać od dnia 01.09.2022 r., informujemy, że zgodnie z art. 106a ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, od dnia 01.09.2022 r., szkoła podstawowa będzie miała obowiązek zapewnienia uczniom jednego gorącego posiłku w ciągu dnia i stworzenia im możliwości jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Korzystanie z tego posiłku będzie dobrowolne i odpłatne.

W wyniku analizy cen tego typu usług, dostępnych na lokalnym rynku usług gastronomicznych informujemy, że ceny takich posiłków (drugie danie) mogą kształtować się na poziomie około 15 złotych za jeden posiłek (jedna porcja dziennie).

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o informację, czy byliby Państwo zainteresowani skorzystaniem przez Państwa dziecko/podopiecznego z gorącego posiłku na terenie szkoły, opłacanego przez Państwa.

Uprzejmie prosimy, aby informację tę przesłali Państwo do dyrektora szkoły w dzienniku elektronicznym lub pocztą mailową na adres szkolazielin@op.pl do dnia 01.09.2022 r.

Prosimy, aby w tej informacji podać nazwisko i imię dziecka, które będzie korzystało z odpłatnych i dobrowolnych, gorących posiłków w szkole, a także klasę, do której dziecko uczęszcza.

Informacja ta nie będzie stanowiła zobowiązania do skorzystania z tych posiłków. Zebrane w ten sposób dane ilościowe posłużą nam do wynegocjowania (ustalenia) z dostawcami tego typu usług (catering) ostatecznej ceny za jedną porcję gorącego posiłku.

Następnie poinformujemy Państwa o kolejnych etapach tego przedsięwzięcia, w tym o ostatecznej cenie za jedną porcję gorącego posiłku. Na koniec zainteresowani Państwo pisemnie zadeklarują udział dziecka/podopiecznego w tym przedsięwzięciu i gotowość do ponoszenia związanych z tym opłat.

Udział w tym przedsięwzięciu jest dobrowolny i odpłatny.